Thời tiết Tuyên Quang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 74
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
20°C
15°C
73%
 °%
1m/s
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ ba 06/12/2022
21°C
12°C
 °%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 07/12/2022
22°C
14°C
 °%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 08/12/2022
23°C
16°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
24°C
17°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
25°C
18°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
24°C
17°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 12/12/2022
24°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
26°C
19°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/12/2022
25°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua