Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 20/04/2024

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

Video - clip

THIÊN TAI NGUY HIỂM-LŨ QUÉT