Dự báo thời tiết biển - Đêm 29 và ngày 30/03/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Ngày mai gió giảm dần. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

Video - clip

THIÊN TAI NGUY HIỂM-LŨ QUÉT