Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 20/10/2020

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây bắc cấp 4.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây bắc cấp 3-4.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng biển phía Đông có mưa rào và dông rải rác, từ gần sáng mai có mưa bão
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 2-4km trong mưa bão
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9; riêng vùng biển phía Đông từ gần sáng mai có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km
  Gió đông bắc đến bắc cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông; trong con dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa từ 4-10km.
  Gió bắc đến tây bắc cấp 4-5.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ.