Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 03/12/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Từ đêm gió giảm dần. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng vùng biển Ninh Thuận có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Từ đêm gió giảm dần. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng cao 3,0 - 5,0m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5. Sóng cao 2,0 - 4,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5 Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5 Sóng cao 2,0 - 3,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

Video - clip

THIÊN TAI NGUY HIỂM-LŨ QUÉT