Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 26/01/2022

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1km trong sương mù
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nhẹ.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5, riêng phía Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Biển động.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nhẹ