Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 16/06/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến tây nam cấp 4-5.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam đến tây nam cấp 4-5.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam đến nam cấp 4-5.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió nam cấp 4-5.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4.