Dự báo thời tiết biển - Đêm 17 và ngày 18/01/2021

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng có lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng có lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng có lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5; riêng phía Tây cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Tầm nhìn xa trên 10km.
  Gió đông bắc cấp 4-5.