TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20/02/2023

TIN DỰ BÁO XÂM NHẬP MẶN TRÊN KHU VỰC NAM BỘ TỪ NGÀY 11 ĐẾN NGÀY 20/02/2023

(Ảnh minh họa)

Chi tiết tin