TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI

Chi tiết tin