TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NINH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN CÁC TỈNH TỪ THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NINH THUẬN VÀ LÂM ĐỒNG

Chi tiết tin