Thời tiết Tiền Giang

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 56
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 11/12/2023
33°C
24°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 12/12/2023
33°C
24°C
 °%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 13/12/2023
32°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 14/12/2023
31°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 15/12/2023
32°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 16/12/2023
33°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 17/12/2023
33°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 18/12/2023
34°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 19/12/2023
34°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua