Thời tiết Sóc Trăng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 73
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
32°C
24°C
79%
 °%
6m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
31°C
25°C
 °%
5m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 07/12/2022
29°C
24°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 08/12/2022
28°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
29°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
31°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 11/12/2022
31°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 12/12/2022
30°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 13/12/2022
31°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 14/12/2022
31°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua