Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Độ ẩm
  : 75
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 24/09/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 25/09/2023
31°C
25°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 26/09/2023
30°C
25°C
 °%
6m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 27/09/2023
33°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 28/09/2023
34°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 29/09/2023
34°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 30/09/2023
33°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 01/10/2023
32°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 02/10/2023
33°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 03/10/2023
33°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua