Thời tiết Quảng Trị

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 07/02/2023
27°C
22°C
85%
 °%
3m/s
Có mây, ngày không mưa
Thứ tư 08/02/2023
28°C
23°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/02/2023
28°C
23°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 10/02/2023
28°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 11/02/2023
29°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 12/02/2023
31°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/02/2023
31°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/02/2023
23°C
21°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 15/02/2023
21°C
19°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 16/02/2023
23°C
20°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua