Thời tiết Quảng Nam

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 06/10/2022
32°C
24°C
75%
 °%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/10/2022
32°C
24°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
32°C
23°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
32°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 10/10/2022
28°C
23°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ ba 11/10/2022
27°C
23°C
 °%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ tư 12/10/2022
28°C
23°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 13/10/2022
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 14/10/2022
28°C
23°C
 °%
Nhiều mây, có mưa to
Thứ bảy 15/10/2022
29°C
23°C
 °%
Nhiều mây, có mưa to

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua