Thời tiết Phú Yên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : Gió bắc đông bắc - tốc độ: 6 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 8m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 10m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 30/01/2023
26°C
20°C
 °%
8m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 31/01/2023
27°C
21°C
 °%
6m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ tư 01/02/2023
27°C
22°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 02/02/2023
27°C
24°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 03/02/2023
28°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 04/02/2023
28°C
25°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 05/02/2023
28°C
24°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 06/02/2023
28°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/02/2023
29°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua