Thời tiết Phú Thọ

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 11°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 82
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 40
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 12°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 30/01/2023
21°C
10°C
 °%
1m/s
Ít mây, không mưa
Thứ ba 31/01/2023
22°C
11°C
 °%
2m/s
Ít mây, không mưa
Thứ tư 01/02/2023
23°C
14°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 02/02/2023
22°C
16°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ sáu 03/02/2023
20°C
17°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ bảy 04/02/2023
22°C
18°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Chủ nhật 05/02/2023
22°C
18°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ hai 06/02/2023
23°C
18°C
 °%
Nhiều mây, có mưa phùn và sương mù
Thứ ba 07/02/2023
23°C
19°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua