Thời tiết Ninh Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 05/10/2022
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 06/10/2022
32°C
24°C
74%
 °%
1m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 07/10/2022
33°C
25°C
 °%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 08/10/2022
31°C
24°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 09/10/2022
31°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 10/10/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 11/10/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 12/10/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 13/10/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 14/10/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 15/10/2022
33°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua