Thời tiết Ninh Thuận

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : Gió tây nam - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 07/06/2023
33°C
26°C
65%
 °%
5m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 08/06/2023
34°C
26°C
 °%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ sáu 09/06/2023
34°C
26°C
 °%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/06/2023
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/06/2023
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 14/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 15/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 16/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua