Một số công trình khoa học công nghệ của Trung tâm

Một số công trình khoa học công nghệ của Trung tâm

Nghiệp vụ dự báo tại Trung tâm điều hành tác nghiệp KTTV

     Ngày KH&CN Việt Nam 18-5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội quan trọng của Ngành KH&CN. Ngày KH&CN Việt Nam năm nay được tổ chức với chủ đề: “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” với mong muốn KH&CN Việt Nam sẽ có sự phát triển mạnh mẽ hơn, khẳng định được vai trò quan trọng trong quá trình phát triển và xác định vị trí của Việt Nam trên bản đồ khu vực và thế giới. Ngành Khí tượng Thủy văn đã ứng dụng công nghệ hiện đại trong quan trắc khí tượng thủy văn cung cấp kịp thời, chính xác thông tin và luận cứ khoa học về KTTV:

Danh sách các công trình nghiên cứu nhận được giải thưởng.

- Giải thưởng KH&CN của Bộ TN&MT lần thứ nhất, năm 2021

- Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam Digital Awards 2020

- Đề tài KH&CN cấp Bộ kết thúc năm 2018

                                                                            Chi tiết trong Danh mục này!