Thời tiết Lào Cai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 66
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 18/04/2024
33°C
27°C
59%
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 19/04/2024
35°C
27°C
 °%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 20/04/2024
35°C
27°C
 °%
1m/s
Ít mây, không mưa
Chủ nhật 21/04/2024
35°C
27°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ hai 22/04/2024
30°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 23/04/2024
29°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 24/04/2024
29°C
24°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
32°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua