Thời tiết Lạng Sơn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 91
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 26/05/2024
33°C
25°C
72%
 °%
5m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ hai 27/05/2024
34°C
27°C
 °%
5m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 28/05/2024
31°C
26°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 29/05/2024
31°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/05/2024
31°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 31/05/2024
28°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ bảy 01/06/2024
30°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 02/06/2024
33°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 03/06/2024
32°C
26°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/06/2024
32°C
26°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua