Thời tiết Lâm Đồng

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 45
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 07/02/2023
28°C
18°C
60%
 °%
3m/s
Ít mây, ngày trời nắng
Thứ tư 08/02/2023
27°C
20°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ năm 09/02/2023
28°C
20°C
 °%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/02/2023
29°C
18°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ bảy 11/02/2023
28°C
18°C
 °%
Ít mây, không mưa
Chủ nhật 12/02/2023
29°C
19°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ hai 13/02/2023
29°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/02/2023
28°C
20°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ tư 15/02/2023
27°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 16/02/2023
27°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua