Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Thời tiết
  :
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  :

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 03/10/2020
30°C
21°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
23°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
28°C
20°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
24°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
34°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
30°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
33°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
28°C
23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ bảy 03/10/2020
28°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
30°C
22°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
28°C
17°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
23°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
30°C
27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
24°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
31°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/10/2020
32°C
26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 04/10/2020
31°C
20°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 05/10/2020
27°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 06/10/2020
25°C
20°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 07/10/2020
27°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ năm 08/10/2020
27°C
19°C
Có mây, không mưa
Thứ sáu 09/10/2020
27°C
17°C
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/10/2020
26°C
16°C
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/10/2020
26°C
16°C
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua