Thời tiết Lai Châu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Thời tiết
  : Có mưa rào
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 80
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 25/05/2024
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 26/05/2024
25°C
20°C
81%
 °%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ hai 27/05/2024
28°C
21°C
 °%
2m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 28/05/2024
28°C
22°C
 °%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 29/05/2024
27°C
21°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 30/05/2024
28°C
20°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 31/05/2024
26°C
21°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ bảy 01/06/2024
24°C
20°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Chủ nhật 02/06/2024
27°C
20°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 03/06/2024
28°C
20°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 04/06/2024
28°C
20°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua