Thời tiết Khánh Hòa

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 10h 20/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 32°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 66
 • Hướng gió
  : Gió nam đông nam - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 20/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 60
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 20/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Chủ nhật 21/04/2024
33°C
27°C
 °%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ hai 22/04/2024
33°C
27°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 23/04/2024
33°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 24/04/2024
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
33°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 28/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 29/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua