Thời tiết Hưng Yên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 10/12/2023
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 93
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 11/12/2023
28°C
23°C
 °%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 12/12/2023
26°C
22°C
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 13/12/2023
26°C
20°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 14/12/2023
28°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 15/12/2023
27°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 16/12/2023
28°C
21°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Chủ nhật 17/12/2023
21°C
17°C
 °%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ hai 18/12/2023
21°C
16°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 19/12/2023
22°C
16°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua