Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 15°C
 • Thời tiết
  : Có mưa
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 64
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 14°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 30/01/2023
20°C
15°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 31/01/2023
22°C
16°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 01/02/2023
26°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 02/02/2023
24°C
21°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ sáu 03/02/2023
25°C
22°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ bảy 04/02/2023
27°C
21°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 05/02/2023
27°C
23°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ hai 06/02/2023
27°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 07/02/2023
27°C
24°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua