Thời tiết Huế

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 21/06/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 77
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 21/06/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 58
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 21/06/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ bảy 22/06/2024
36°C
26°C
56%
 °%
3m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Chủ nhật 23/06/2024
35°C
28°C
 °%
2m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 24/06/2024
30°C
27°C
 °%
1m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 25/06/2024
32°C
27°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ tư 26/06/2024
33°C
27°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ năm 27/06/2024
33°C
27°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ sáu 28/06/2024
34°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 29/06/2024
34°C
27°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 30/06/2024
35°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 01/07/2024
35°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua