Thời tiết Hồ Chí Minh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Đêm có mây
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 35°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 18/04/2024
35°C
28°C
42%
 °%
1m/s
Ít mây, ngày nắng nóng
Thứ sáu 19/04/2024
35°C
28°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 20/04/2024
36°C
27°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 21/04/2024
36°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 22/04/2024
36°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ ba 23/04/2024
36°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ tư 24/04/2024
35°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ năm 25/04/2024
35°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ sáu 26/04/2024
36°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 27/04/2024
36°C
28°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua