Thời tiết Hồ Chí Minh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 4h 03/10/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 98
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua