Thời tiết Hải Dương

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 92
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 33°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 25°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 18/04/2024
30°C
26°C
63%
 °%
4m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ sáu 19/04/2024
35°C
27°C
 °%
4m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 20/04/2024
35°C
27°C
 °%
4m/s
Ít mây, trời nắng nóng
Chủ nhật 21/04/2024
34°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 22/04/2024
29°C
26°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ ba 23/04/2024
28°C
24°C
 °%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 24/04/2024
31°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 25/04/2024
33°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 27/04/2024
34°C
28°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua