Thời tiết Gia Lai

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 14h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 24.8°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 68
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : tốc độ: 7m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
28°C
20°C
 °%
7m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
28°C
19°C
 °%
7m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 07/12/2022
26°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 08/12/2022
27°C
20°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
27°C
19°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
27°C
19°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
28°C
17°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
28°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
28°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua