Thời tiết Điện Biên

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 67
 • Hướng gió
  : Gió nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 18°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
23°C
18°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
23°C
16°C
 °%
1m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 07/12/2022
26°C
17°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ năm 08/12/2022
25°C
18°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 09/12/2022
26°C
16°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/12/2022
25°C
17°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
27°C
15°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
26°C
16°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
25°C
16°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua