Thời tiết Đắc Nông

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 14h 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 76
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Độ ẩm
  : 72
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 21°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 07/06/2023
27°C
22°C
85%
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ năm 08/06/2023
26°C
22°C
 °%
4m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 09/06/2023
27°C
22°C
 °%
3m/s
Có mây, không mưa
Thứ bảy 10/06/2023
27°C
21°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Chủ nhật 11/06/2023
27°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ hai 12/06/2023
27°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ ba 13/06/2023
29°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 14/06/2023
29°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ năm 15/06/2023
29°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 16/06/2023
29°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua