Thời tiết Cà Mau

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 62
 • Hướng gió
  : Gió bắc - tốc độ: 4 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 23°C
 • Độ ẩm
  : 95
 • Hướng gió
  : tốc độ: 4m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Độ ẩm
  : 84
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
31°C
23°C
 °%
6m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/12/2022
33°C
26°C
 °%
3m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ tư 07/12/2022
31°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 08/12/2022
30°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
30°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
32°C
25°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 11/12/2022
33°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 13/12/2022
32°C
24°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua