Thời tiết BR-Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Mây thay đổi, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 70
 • Hướng gió
  : Gió đông - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 87
 • Hướng gió
  : tốc độ: 7m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 24°C
 • Độ ẩm
  : 90
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 07/02/2023
30°C
24°C
68%
 °%
8m/s
Ít mây, ngày trời nắng
Thứ tư 08/02/2023
30°C
25°C
 °%
7m/s
Ít mây, không mưa
Thứ năm 09/02/2023
30°C
25°C
 °%
8m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/02/2023
30°C
25°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ bảy 11/02/2023
30°C
25°C
 °%
Ít mây, không mưa
Chủ nhật 12/02/2023
30°C
25°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ hai 13/02/2023
30°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/02/2023
29°C
25°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ tư 15/02/2023
29°C
24°C
 °%
Ít mây, không mưa
Thứ năm 16/02/2023
29°C
24°C
 °%
Ít mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua