Thời tiết BR-Vũng Tàu

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 22h 30/05/2023
 • Nhiệt độ
  : 29°C
 • Thời tiết
  : Đêm nhiều mây
 • Độ ẩm
  : 71
 • Hướng gió
  : Gió tây tây nam - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 30/05/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 30/05/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : tốc độ: 5m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 31/05/2023
34°C
27°C
84%
 °%
7m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 01/06/2023
34°C
27°C
 °%
7m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 02/06/2023
33°C
27°C
 °%
6m/s
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 03/06/2023
34°C
26°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Chủ nhật 04/06/2023
33°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ hai 05/06/2023
33°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 06/06/2023
32°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ tư 07/06/2023
34°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 08/06/2023
32°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/06/2023
32°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua