Thời tiết Bình Phước

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 13h 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 30°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 63
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 99
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 04h30 04/12/2022
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Độ ẩm
  : 81
 • Hướng gió
  : tốc độ: 2m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ hai 05/12/2022
32°C
22°C
 °%
2m/s
Có mây, không mưa
Thứ ba 06/12/2022
32°C
22°C
 °%
4m/s
Có mây, không mưa
Thứ tư 07/12/2022
30°C
23°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 08/12/2022
32°C
22°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 09/12/2022
33°C
21°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ bảy 10/12/2022
32°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Chủ nhật 11/12/2022
31°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 12/12/2022
32°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 13/12/2022
32°C
23°C
 °%
Có mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua