BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 21/5-20/6/2024)

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC (Từ ngày 21/5-20/6/2024)

Dự báo xu thế khí hậu thời hạn tháng thời kỳ từ ngày 21/5-20/6/2024
- Nhiệt độ trung bình: Trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN (Hình 2b).
- Lượng mưa: TLM tại khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 5-15%, Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn 20-40%, có nơi cao hơn so với TBNN; các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3b).
- Cảnh báo thời tiết nguy hiểm:
+ Nắng nóng: Trong 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, nắng nóng có cường độ giảm trên phạm vi toàn quốc. Sang tháng 6/2024, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng gia tăng trở lại tại Bắc Bộ và Trung Bộ.
+ Mưa diện rộng: Trong thời kỳ dự báo, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có nhiều ngày mưa. Tại phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh dần nên mưa có khả năng gia tăng hơn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ.
+ Khô hạn: Tình trạng khô hạn ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ vẫn tiếp diễn; khô hạn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần.
Mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra, tập trung ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngoài ra, trên khu vực Bắc Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động nhiệt đới, tập trung vào tháng 6/2024.
          - Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội: Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Với khả năng ít mưa và nắng nóng còn xuất hiện nhiều tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, dẫn đến tình trạng khô hạn, thiếu nước và tiềm ẩn các nguy cơ cháy nổ rất cao tại khu vực trên.

Chi tiết tin