Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 20/03 đến ngày 29/03/2023)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 20/03 đến ngày 29/03/2023)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 20/03/2023 đến 22/03/2023

 

Vùng biển

Ngày 20/03

Ngày 21/03

Ngày 22/03

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Vận Tốc (m/s)

Hướng

Bắc
vịnh Bắc Bộ

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

Nam
vịnh Bắc Bộ

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Tây Bắc đến Bắc

Quảng Trị đến
Quảng Ngãi

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Tây Bắc

0,4 – 0,8

Tây Bắc

Bình Định đến
Ninh Thuận

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây Nam

Bình Thuận đến Cà Mau

0,3 – 0,7

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,7

Tây đến Tây Nam

0,3 – 0,7

Tây Nam đến Nam

Cà Mau đến
Kiên Giang

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

0,3 – 0,6

Tây Bắc đến Bắc

Vịnh
Thái Lan

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

0,2 – 0,5

Tây Bắc đến Bắc

Bắc
Biển Đông

0,3 – 0,6

Đông Bắc

0,3 – 0,6

Đông Bắc

0,3 – 0,6

Đông Bắc

Giữa
Biển Đông

0,3 – 0,6

Tây

0,3 – 0,6

Tây

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

Nam
Biển Đông

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

Quần đảo
Hoàng Sa

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

0,3 – 0,6

Nhiều hướng

Quần đảo
Trường Sa

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam

0,2 – 0,5

Tây đến Tây Nam


 

II. Nhận định dòng chảy từ ngày 23/03/2023 đến 29/03/2023

                                                                                                                 

Vùng biển

Nhận định

Bắc

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s

Nam

vịnh Bắc Bộ

Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s

Quảng Trị đến

Quảng Ngãi

Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s

Bình Định đến

Ninh Thuận

Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s

Bình Thuận đến

Cà Mau

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

Cà Mau đến

Kiên Giang

Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s

Vịnh

Thái Lan

Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s

Bắc

Biển Đông

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

Giữa

Biển Đông

Vận tốc 0,3 – 0,6 m/s

Nam

Biển Đông

Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s

Quần đảo

Hoàng Sa

Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s

Quần đảo

Trường Sa

Vận tốc 0,2 – 0,5 m/s


                                                                                                       

          Tin phát lúc: 09h30 ngày 20/03/2023