Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-30/9/2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 1-30/9/2022

-   Thời kỳ từ ngày 01-15/9/2022:
Dự báo trong nửa đầu tháng 9/2022, hầu hết các khu vực trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái bình thường; riêng khu vực Bắc Bộ do dự báo thiếu hụt lượng mưa so với trung bình nhiều năm nên ở tình trạng khô
-   Thời kỳ từ ngày 16-30/9/2022:
Dự báo trong nửa cuối tháng 9/2022, khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc ở tình trạng khô hạn còn các khu vực trên phạm vi cả nước duy trì trạng thái
bình thường.

Kết luận: Trong nửa đầu tháng 9, tình trạng khô được dự báo xảy ra ở các tỉnh Bắc Bộ, các khu vực khác ở tình trạng bình thường, đến nửa cuối tháng 9, tình trạng khô thu hẹp hơn về diện chủ yếu xảy ra ở khu vực vùng núi Tây Bắc và Việt Bắc, các khu vực khác ở tình trạng bình thường.

Chi tiết tin