BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01 _30/11/2022

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01 _30/11/2022

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 01 – 30/11/2022
Thời kỳ từ ngày 01-15/11/2022: Cả nước phổ biến ở trạng thái bình thướng đến ẩm, ẩm dự báo chỉ có thể xuất hiện tại khu vực các tình Bắc Trung Bộ. Riêng khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện trạng thái rất ẩm đến cực ẩm do trong thời gian này có nhiều ngày mưa.

Thời kỳ từ 16-30/11: Từ khu vực Thanh Hóa trở vào Trung Bộ và Tây Nguyên – Nam Bộ phổ biến xuất hiện trạng thái ẩm đến rất ẩm do có mưa nhiều ngày trong thời gian này. Riêng khu vực Bắc Bộ là có trạng thái bình thường.

Chi tiết tin