Thời tiết Bắc Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 28°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 86
 • Hướng gió
  : Gió đông bắc - tốc độ: 2 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 34°C
 • Độ ẩm
  : 69
 • Hướng gió
  : tốc độ: 3m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/06/2023
 • Nhiệt độ
  : 27°C
 • Độ ẩm
  : 97
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ tư 07/06/2023
33°C
24°C
65%
 °%
2m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ năm 08/06/2023
32°C
28°C
 °%
1m/s
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ sáu 09/06/2023
30°C
27°C
 °%
2m/s
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ bảy 10/06/2023
30°C
28°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Chủ nhật 11/06/2023
31°C
28°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ hai 12/06/2023
31°C
27°C
 °%
Nhiều mây, có mưa dông
Thứ ba 13/06/2023
31°C
27°C
 °%
Nhiều mây, có mưa vừa
Thứ tư 14/06/2023
30°C
27°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ năm 15/06/2023
32°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ sáu 16/06/2023
32°C
28°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua