Thời tiết Bắc cạn

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 19h 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 20°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 96
 • Hướng gió
  : Lặng gió
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 22°C
 • Độ ẩm
  : 88
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 06/02/2023
 • Nhiệt độ
  : 19°C
 • Độ ẩm
  : 100
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ ba 07/02/2023
24°C
19°C
82%
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 08/02/2023
25°C
20°C
 °%
3m/s
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ năm 09/02/2023
27°C
21°C
 °%
1m/s
Có mây, có mưa rào
Thứ sáu 10/02/2023
21°C
19°C
 °%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ bảy 11/02/2023
26°C
19°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Chủ nhật 12/02/2023
27°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ hai 13/02/2023
26°C
21°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ ba 14/02/2023
18°C
15°C
 °%
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Thứ tư 15/02/2023
17°C
14°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 16/02/2023
17°C
14°C
 °%
Nhiều mây, không mưa

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua