Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 18/05/2022

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km
  Gió đông đến đông nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến bắc cấp 3-4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m, có lúc trên 3,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.