Dự báo thời tiết biển - Đêm 6 và ngày 07/06/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông đến đông bắc cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5; riêng vùng biển Ninh Thuận cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.