Dự báo thời tiết biển - Đêm 17 và ngày 18/04/2024

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Bắc Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nam đến tây nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió đông nam đến nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vịnh Thái Lan

  Không mưa.
  Tầm nhìn xa : Trên 10 km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.