Dự báo thời tiết biển - Ngày và đêm 03/10/2023

 • Bắc Vịnh Bắc bộ

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Nam Vịnh Bắc Bộ

  Không mưa
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,0m.

 • Quảng Trị đến Quảng Ngãi

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Định đến Ninh Thuận

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bình Thuận đến Cà Mau

  Có mưa rào và dông vài nơi.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Cà Mau đến Kiên Giang

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km
  Gió tây đến tây nam cấp 3-4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Bắc Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió đông bắc đến đông cấp 3-4; riêng phía Đông Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng cao 2,0 - 3,0m.

 • Quần đảo Hoàng Sa

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió nhẹ. Sóng cao 0,5 - 1,5m.

 • Vùng Giữa Biển Đông

  Có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3-4; phía Nam gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vùng Nam Biển Đông

  Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây đến tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5 - 2,5m.

 • Quần đảo Trường Sa

  Có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa.
  Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,0 - 2,0m.

 • Vịnh Thái Lan

  Có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.
  Tầm nhìn xa : Từ 4-10km
  Gió tây cấp 4. Sóng cao 0,5 - 1,5m.