Thời tiết Hòa Bình

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 16h 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 31°C
 • Thời tiết
  : Nhiều mây, không mưa
 • Độ ẩm
  : 78
 • Hướng gió
  : Gió đông nam - tốc độ: 1 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật: 04h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 36°C
 • Độ ẩm
  : 55
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật: 15h30 17/04/2024
 • Nhiệt độ
  : 26°C
 • Độ ẩm
  : 94
 • Hướng gió
  : tốc độ: 1m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thứ năm 18/04/2024
35°C
26°C
53%
 °%
3m/s
Có mây, ngày có mưa rào và dông
Thứ sáu 19/04/2024
37°C
27°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thứ bảy 20/04/2024
37°C
27°C
 °%
3m/s
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Chủ nhật 21/04/2024
35°C
27°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ hai 22/04/2024
31°C
26°C
 °%
Có mây, có mưa rào và dông
Thứ ba 23/04/2024
28°C
25°C
 °%
Nhiều mây, có mưa nhỏ
Thứ tư 24/04/2024
30°C
26°C
 °%
Nhiều mây, không mưa
Thứ năm 25/04/2024
34°C
26°C
 °%
Có mây, không mưa
Thứ sáu 26/04/2024
35°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng
Thứ bảy 27/04/2024
35°C
29°C
 °%
Ít mây, trời nắng nóng

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua