Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/04_30/04-2022

Bản tin dự báo, cảnh báo hạn khí tượng tại các vùng trên cả nước từ ngày 01/04_30/04-2022

Thời kỳ từ ngày 01-15/4/2022:
Trong nửa đầu tháng 4/2022, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có tình trạng khô hạn nhẹ; khu vực Trung Trung Bộ, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có thể sẽ có trạng thái ẩm.

- Thời kỳ từ ngày 16-30/4/2022:
Trên hầu hết cả nước trong thời kỳ này, dự báo sẽ có trạng thái bình thường; riêng khu vực Việt Bắc và Nam Bộ có thể có tình trạng ẩm.

Trong nửa đầu tháng 4/2022, dự báo khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể có tình trạng khô hạn nhẹ; khu vực Trung Trung Bộ, Nam Bộ và phía Nam Tây Nguyên có thể sẽ có trạng thái ẩm do rãnh áp thấp xích đạo ở phía nam có xu hướng hoạt động mạnh và nâng trục dần lên phía bắc. Nửa cuối tháng 04/2022, hầu hết các khu vực trên cả nước đều ở điều kiện bình thường, một số nơi thuộc vùng núi phía bắc của Bắc Bộ và khu vực Nam Bộ có thể trong điều kiện ẩm.

NGUYỄN THANH HOA

Chi tiết tin