Tin dự báo sóng biển 24h tới

Tin dự báo sóng biển 24h tới

Tin cảnh báo sóng biển 24h tới
 

Vùng biển Độ cao Hướng Ghi chú
Bắc vịnh Bắc Bộ 1,0 - 2,0 Đông Nam  
Nam vịnh Bắc Bộ 1,0 - 2,0 Đông Nam  
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 - 2,0 Đông Nam đến Nam  
Bình Định đến Ninh Thuận 1,0 - 2,0 Tây Nam đến Nam  
Bình Thuận đến Cà Mau 1,0 - 2,0 Tây Nam  
Cà Mau đến Kiên Giang 0,5 - 1,5 Tây Nam đến Tây  
Vịnh Thái Lan 0,5 - 1,5 Tây Nam đến Tây  
Bắc Biển Đông 4,0 - 5,0 Đông Nam Cảnh báo
Giữa Biển Đông 2,0 - 3,0 Tây Nam Cảnh báo
Nam Biển Đông 1,0 - 2,0 Tây Nam  
Quần đảo Hoàng Sa 1,0 - 2,0 Tây Nam  
Quần đảo Trường Sa 0,5 - 1,5 Tây Nam  
 
                       
Tin phát lúc: 04h30 ngày 12/06/2020