TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG                              TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN SÔNG CỬU LONG

 

1. Hiện trạng

Hiện nay, mực nước sông Mê Công biến đổi chậm. Mực nước tại một số trạm chính như sau:

 

Trạm

7h/08/10 (m)

Ghi chú

Mukdahan (Thái Lan)

6,81

Đang xuống

Pakse (Lào)

8,4

Đang xuống

Stung Treng (Cam Pu Chia)

8,16

Đang xuống

Kratie (Cam Pu Chia)

19,2

Đang xuống

Phnom Penh Port (Cam Pu Chia)

7,78

Đang lên

Phnom Penh Bassac (Cam Pu Chia)

9,15

Đang lên

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều, mực nước cao nhất ngày 07/10, trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 3,46m (dưới BĐ1 0,04m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,06m (trên BĐ1 0,06m).

2. Cảnh báo

            Do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 10-13/10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,7m, trên BĐ1 0,2m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,3m, trên BĐ1 0,3m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh hạ nguồn sông Cửu Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1


       Tin phát lúc 09h00 ngày 08/10/2022