TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KON TUM

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ, CÁC TỈNH TỪ THANH HÓA ĐẾN QUẢNG NGÃI VÀ KON TUM

Chi tiết tin