Thời tiết Hải văn Quảng Ninh

Thời tiết hiện tại
Cập nhật: 7h 29/01/2023
 • Nhiệt độ
  : 0°C
 • Thời tiết
  : Ít mây, trời nắng
 • Độ ẩm
  : 0
 • Hướng gió
  : Gió đông đông bắc - tốc độ: 3 m/s
Dự báo ngày hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s
Dự báo đêm hôm nay
Cập nhật:
 • Nhiệt độ
  : °C
 • Độ ẩm
  :
 • Hướng gió
  : tốc độ: m/s

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Biểu đồ nhiệt độ 10 ngày qua