Giờ Trái đất 2019: "Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất"

Sự kiện Giờ Trái đất kêu gọi người dân tắt điện, các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ (từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, giờ địa phương) vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba.

Giờ Trái đất 2019:

Giờ Trái đất

Sự kiện Giờ Trái đất kêu gọi người dân trên thế giới tắt điện, các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, giờ địa phương) vào ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba hằng năm.

Chương trình được khởi xướng từ năm 2007. Việt Nam tham gia Giờ Trái đất liên tục từ năm 2009 đến nay./.

/TTXVN/Vietnam+