Dịch vụ Tư vấn Khí tượng Thủy văn

Cung cấp các dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Biến đổi khí hậu

Dịch vụ Tư vấn Khí tượng Thủy văn


- Dịch vụ tư vấn về Khí tượng Thủy văn, Hải văn

- Dịch vụ thời tiết cho các ngành: Nông Nghiệp, Giao Thông, Sức Khỏe