Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 10/06 đến ngày 19/06/2021)

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới (từ ngày 10/06 đến ngày 19/06/2021)

I. Dự báo sóng ngày 10/06/2021 đến 12/06/2021
 

Vùng biển Ngày 10/06 Ngày 11/06 Ngày 12/06
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Tây Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam đến Đông 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 0,5 – 1,5  Tây Nam đến Tây 0,5 – 1,5 Tây đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây đến Tây Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,5 – 2,5 Nam đến Tây Nam 1,5 – 2,5 Nam đến Tây Nam 2,0 – 3,0 Nam đến Tây Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 2,0 – 3,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam 0,5 – 1,5 Nam đến Tây Nam
Vịnh
Thái Lan
1,0 – 2,0 Tây đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây đến Tây Nam 1,0 – 2,0 Tây đến Tây Nam
Bắc
Biển Đông
1,0 – 2,0 Nam đến Đông Nam 1,5 – 2,5 Nam đến Đông Nam 2,0 – 3,0 Nam đến Đông Nam
Giữa
Biển Đông
1,5 – 2,5 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam
Nam
Biển Đông
1,5 – 2,5 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
1,0 – 2,0 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam 1,5 – 2,5 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
1,5 – 2,5 Tây đến Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây đến Tây Nam 2,0 – 3,0 Tây đến Tây Nam
 
 
 
 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 13/06/2021 đến 19/06/2021
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Nam
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 2,0 – 4,0m, biển động
 
                                                                       
Tin phát lúc: 09h30 ngày 10/06/2021