Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới

Bản tin dự báo sóng biển 10 ngày tới

I. Dự báo sóng ngày 10/04/2021 đến 12/04/2021
 

Vùng biển Ngày 10/04 Ngày 11/04 Ngày 12/04
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 – 1,0 Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
2,0 – 3,0 Đông Bắc 2,0 – 3,0 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Nam
Biển Đông
1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc 1,5 – 2,5 Đông Bắc
Quần đảo
Trường Sa
1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc 1,0 – 2,0 Đông Bắc
 
 

 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 13/04/2021 đến 19/04/2021
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 2,0 – 3,0m, biển động.
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
  Nam
Biển Đông
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
 
                                                                       
Tin phát lúc 15h30 ngày 10/04/2021