Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 08/05 đến ngày 17/05/2021)

Bản tin dự báo sóng 10 ngày tới (từ ngày 08/05 đến ngày 17/05/2021)

I. Dự báo sóng ngày 08/05/2021 đến 10/05/2021
 

Vùng biển Ngày 08/05 Ngày 09/05 Ngày 10/05
Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng Độ cao
(m)
Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông Nam
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,5 – 1,5 Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông Nam
Quảng Trị đến Quảng Ngãi 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Nam 1,0 – 2,0 Đông đến Đông Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,5 – 1,5 Đông 0,5 – 1,0 Đông 0,5 – 1,0 Đông
Bình Thuận đến Cà Mau 0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,5 – 1,0 Đông Nam đến Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam đến Nam 0,5 – 1,0 Đông Nam đến Nam
Vịnh
Thái Lan
0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Giữa
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông
Nam
Biển Đông
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,5 – 1,5 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông đến Đông Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,5 – 1,5 Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông Bắc 0,5 – 1,0 Đông Bắc
 
 

 
II. Nhận định sóng biển ngày từ 11/05/2021 đến 17/05/2021
 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Nam
vịnh Bắc Bộ
Sóng cao 1,5 – 2,5m, biển động nhẹ
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bình Định đến
Ninh Thuận
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Bình Thuận đến
Cà Mau
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Cà Mau đến
Kiên Giang
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Vịnh
Thái Lan
Sóng cao 0,5 – 1,5m
Bắc
Biển Đông
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Giữa
Biển Đông
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Nam
Biển Đông
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Quần đảo
Hoàng Sa
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
Quần đảo
Trường Sa
Sóng cao 1,0 – 2,0m, biển động nhẹ
 
                                                                       
Tin phát lúc: 15h30 ngày 08/05/2021