Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 21/05 đến ngày 30/05/2020)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 21/05 đến ngày 30/05/2020)

I. Dự báo dòng chảy ngày từ 21/05/2020 đến 23/05/2020
 

Vùng biển Ngày 21/05 Ngày 22/05 Ngày 23/05
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc đến Đông 0,3 - 0,5 Đông Bắc đến Đông 0,2 - 0,4 Đông Bắc đến Đông
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc 0,3 - 0,6 Bắc đến Đông Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,3 - 0,7 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 - 0,7 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc 0,3 - 0,7 Đông Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,3 - 0,6 Đông Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam đến Nam 0,3 - 0,6 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc 0,4 - 0,8 Đông đến Đông Bắc
Nam
Biển Đông
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 - 0,7 Đông Nam 0,4 - 0,7 Đông Nam 0,4 - 0,7 Đông Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc 0,3 - 0,6 Đông Bắc


II. Nhận định dòng chảy ngày từ 24/05/2020 đến 30/05/2020
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,3 - 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 - 0,8 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 1,2 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,5 - 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,5 - 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 - 0,7 m/s
 
 
Tin phát lúc: 09h30 ngày 21/05/2020