Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 10/04 đến ngày 19/04/2021)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 10/04 đến ngày 19/04/2021)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 10/04/2021 đến 12/04/2021
                     

Vùng biển Ngày 10/04 Ngày 11/04 Ngày 12/04
VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng VậnTốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Đông Bắc 0,2 - 0,4 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,4 Đông Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,4 Tây Bắc 0,2 - 0,4 Tây đến Tây Bắc 0,2 - 0,4 Tây đến Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,6 Tây đến Tây Nam
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam đến  Nam 0,4 – 0,6 Tây Nam đến  Nam
Bình Thuận đến Cà Mau 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,6 Tây Nam
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam 0,2 - 0,4 Đông Nam
Bắc
Biển Đông
0,5 – 0,9 Tây đến Tây Nam 0,5 – 0,9 Tây Nam 0,5 – 0,8 Tây Nam
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng 0,4 – 0,8 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,4 – 0,7 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam
Quần đảo
Hoàng Sa
0,4 – 0,8 Tây đến Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam 0,4 – 0,8 Tây Nam
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 0,4 – 0,7 Tây Nam 
II. Nhận định dòng chảy từ ngày 13/04/2021 đến 19/04/2021
                                                                                                                 
Vùng biển Nhận định
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,6 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc 0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc 0,5 – 0,9 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc 0,4 – 0,8 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s

                                                                                                       
                Tin phát lúc: 09h30 ngày 10/04/2021