Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 08/05/2021 đến ngày 17/05/2021)

Bản tin dự báo dòng chảy 10 ngày tới (từ ngày 08/05/2021 đến ngày 17/05/2021)

I. Dự báo dòng chảy từ ngày 08/05/2021 đến 10/05/2021
                     

Vùng biển Ngày 08/05 Ngày 09/05 Ngày 10/05
Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng Vận Tốc (m/s) Hướng
Bắc
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,3 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,3 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,3 Tây Bắc đến Bắc
Nam
vịnh Bắc Bộ
0,2 - 0,3 Tây Bắc 0,2 - 0,3 Tây Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc 0,3 - 0,5 Tây Bắc đến Bắc
Bình Định đến
Ninh Thuận
0,3 - 0,5 Bắc 0,3 - 0,5 Bắc 0,3 – 0,6 Bắc
Bình Thuận đến Cà Mau 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc
Cà Mau đến
Kiên Giang
0,2 - 0,3 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,3 Bắc đến Đông Bắc 0,2 - 0,3 Bắc đến Đông Bắc
Vịnh
Thái Lan
0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc 0,2 - 0,4 Tây Bắc đến Bắc
Bắc
Biển Đông
0,4 – 0,7 Đông Bắc 0,4 – 0,6 Đông Bắc 0,4 – 0,7 Đông Bắc
Giữa
Biển Đông
0,4 – 0,6 Nhiều hướng 0,4 – 0,6 Nhiều hướng 0,4 – 0,6 Nhiều hướng
Nam
Biển Đông
0,3 – 0,7 Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc
Quần đảo
Hoàng Sa
0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc 0,3 – 0,6 Đông Bắc đến Bắc
Quần đảo
Trường Sa
0,3 – 0,6 Đông đến Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông đến Đông Bắc 0,3 – 0,6 Đông đến Đông Bắc 
II. Nhận định dòng chảy từ  ngày 11/05/2021 đến 17/05/2021
                                                                                                                 
Vùngbiển Nhậnđịnh
Bắc
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc0,3 - 0,5 m/s
Nam
vịnh Bắc Bộ
Vận tốc0,3 - 0,5 m/s
Quảng Trị đến
Quảng Ngãi
Vận tốc 0,4 – 0,7 m/s
Bình Định đến
Ninh Thuận
Vận tốc0,4 – 0,6 m/s
Bình Thuận đến
Cà Mau
Vận tốc0,3 – 0,6 m/s
Cà Mau đến
Kiên Giang
Vận tốc0,2 - 0,4 m/s
Vịnh
Thái Lan
Vận tốc0,2 - 0,4 m/s
Bắc
Biển Đông
Vận tốc0,4 – 0,7 m/s
Giữa
Biển Đông
Vận tốc0,3 – 0,6 m/s
Nam
Biển Đông
Vận tốc0,3 – 0,6 m/s
Quần đảo
Hoàng Sa
Vận tốc0,4 – 0,7 m/s
Quần đảo
Trường Sa
Vận tốc0,3 – 0,6 m/s

                                                                                                       
Tin phát lúc: 15h30 ngày 08/05/2021