BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/11 đến 15/12/2022

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/11 đến 15/12/2022

BẢN TIN DỰ BÁO, CẢNH BÁO HẠN KHÍ TƯỢNG TẠI CÁC VÙNG TRÊN CẢ NƯỚC TỪ NGÀY 16/11 – 15/12/2022
- Thời kỳ từ ngày 16-30/11/2022: Trên khắp cả nước phổ biến ở trạng thái bình thường đến ẩm, ẩm dự báo chỉ có thể xuất hiện tại khu vực các tỉnh Trung Bộ,ven biển Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Các khu vực khác ở trạng thái bình thường.
- Thời kỳ từ 01-15/12: Khu vực Nghệ An – Hà Tĩnh và các tỉnh Nam Bộ phổ biến xuất hiện trạng thái ẩm, đặc biệt các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận ở trạng thái rất ẩm do có mưa nhiều ngày trong thời gian này. Riêng khu vực Bắc Bộ - Tây Nguyên là có trạng thái bình thường.
Kết luận: Như vậy trong cả thời kỳ dự báo khu vực Trung Bộ – Nam Bộ liên tục xuất hiện tình trạng ẩm đến cực ẩm do nhiều ngày có mưa, khu vực Bắc Bộ đang bước vào mùa khô nên tình trạng khô hạn sẽ là chủ yếu trong thời kỳ này, các khu vực còn lại trên cả nước ở trạn thái bình thường.

Chi tiết tin